«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπέλων» για την περίοδο 2018/19»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργειτές με οινοποιήσιμα αμπέλια ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο

«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπέλων» για την περίοδο 2018/19»

μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως τις 25 Μαϊου 2018 στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στο γραφείο 308.

Τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι:

 1. Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:
  1. Εκρίζωση
  2. Προετοιμασία εδάφους
  3. Αναφύτευση
 2. Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:
  1. Προετοιμασία του εδάφους
  2. Φύτευση
 3. Επανεμβολιασμός για ποικιλιακή μετατροπή
 4. Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης:
  1. Υποστύλωση
  2. Κατασκευή αναβαθμίδων

Δεν περιλαμβάνεται η κανονική ανανέωση των αμπελώνων λόγω τέλος της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2431351608.

 

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία