23 Φεβ 2024 02:19

Πρόγραμμα “Εφαρμογές της νομοθεσίας για το αμπέλι και το κρασί – Χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα για τον αμπελοοινικό τομέα” ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΠΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο

«Εφαρμογές της νομοθεσίας για το αμπέλι και το κρασί – Χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα για τον αμπελοοινικό τομέα»,

διάρκειας 42 διδακτικών ωρών,

το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως (σύγχρονη εκπαίδευση).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Κοτσερίδης (Καθηγητής ΓΠΑ).

 

Σκοπός

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εξοικειωθούν με την ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν για τις αμπελοοινικές επιχειρήσεις, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και να γνωρίσουν τα μέτρα και τις παρεμβάσεις των προγραμμάτων αυτής για τον αμπελοοινικό τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος  ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να εφαρμόζει την αμπελοοινική νομοθεσία στην επιχείρηση στην οποία δραστηριοποιείται, να αποκτά πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του στην νομοθεσία.  Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να επιλέγει  τις κατάλληλες ευκαιρίες χρηματοδότησης δράσεων και επενδύσεων μέσω των προγραμμάτων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς αλλά και της Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνας ΙΙ της ΚΑΠ).

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Είναι γεγονός ότι η Αμπελοοινική Νομοθεσία είναι ογκώδης, πολύπλοκη και απαιτεί αρκετή εμπειρογνωμοσύνη. Ωστόσο, η ορθή εφαρμογή της είναι απαιτούμενο για τις αμπελοοινικές επιχειρήσεις της χώρας μας. Παράλληλα, τόσο η υφιστάμενη Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) του Αμπελοοινικού Τομέα, και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) όσο και το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ) παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις αμπελοοινικές επιχειρήσεις.

Αυτή τη στιγμή, αν και υπάρχουν προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης για θέματα αμπελουργίας και τεχνολογίας οίνου απουσιάζει η εκπαίδευση/κατάρτιση τόσο σε ότι αφορά θέματα εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής αμπελοοινικής νομοθεσίας αλλά και όσον αφορά στις ευκαιρίες που παρέχονται για τον τομέα μέσω των Ενωσιακών προγραμμάτων.

Επίσης, ο σχεδιασμός υλοποίησης των σεμιναρίων εξ αποστάσεως και σε ώρες απογευματινές, δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες του κλάδου που βρίσκονται ανά την επικράτεια να το παρακολουθήσουν χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν ή να διακόψουν την εργασία τους. Παράλληλα οι βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές αξιοποίησης της εμπειρίας των συμμετεχόντων κάνουν το σεμινάριο πιο ενδιαφέρον και με πρακτικά αποτελέσματα για τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Περισσότερα…