«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπέλων» για την περίοδο 2019/20»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργειτές με οινοποιήσιμα αμπέλια ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο

 

 «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπέλων» για την περίοδο 2019/20»

μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την

1η Μαρτίου ως τις 25 Μαϊου 2019

 

στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στο γραφείο 308.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2431351608.

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία