Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος TEBA (Κοτόπουλο, Μοσχαρίσιο, Χοιρινό κρέας) 21-22 Απριλίου 2021 από τον Δήμο Πύλης.