29 Μάι 2024 17:52

“Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του βοσκοτόπου ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Παχτουρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ14-Π

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.10650

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Πύλης

   Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκοτόπου ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ της Τ.Κ. Παχτουρίου,  έκτασης 2.000 στρεμμάτων περίπου, για την θερινή περίοδο 2011, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 34/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€)  και είναι δεκτά προς βοσκή: αιγοπρόβατα 1.000, βοοειδή 150. 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες και ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 200,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακ/κων και  Δανείων.

2. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 6/6/2011,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 12:00μ.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις  13/6/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 12:00μ.μ., με τους ίδιους όρους

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες -τηλ. 2431352108.

Πύλη,  25/5/2011

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ