«Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς»

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_100122.signed
4. Τεχνική περιγραφή
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
8. ΕΣΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ_ΜΕ_4782_2021
9. ΤΣΥ
10. ΣΑΥ
11. ΦΑΥ
12. ΕΤΕΠ

13.espd-request-v2

13.espd-request-v2.winrar