Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων για τους καθαριστές σχολείων

Κατεβάστε το Αρχείο 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πίνακας Αιτούντων