25 Μάι 2024 20:05

Πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πύλης

25/11/2016 Δελτία Τύπου

Σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ θα διανεμηθούν ειδικοί κάδοι σε δημότες που θα υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις προς το Δήμο από 1/12/2016 – 12/12/2016
Ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) πρόκειται να εφαρμόσει δοκιμαστικά την οικιακή κομποστοποίηση, με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση, ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή και την δημιουργία συμπερασμάτων και εμπειριών ώστε το σύστημα να αναπτυχθεί πλήρως σε όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά στο μέλλον.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος θα διανεμηθούν κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε δημότες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα αναλάβουν την μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων (κομμένα κλαδιά, χόρτα, γρασίδι, φύλλα, υπολείμματα λαχανικών και φρούτων, χαρτί, πριονίδι, στάχτη) σε εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ), μειώνοντας ουσιαστικά την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουν.
Για την συμμετοχή των δημοτών απαιτείται:
• Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από την Πέμπτη 1/12/16 έως και τη Δευτέρα 12/12/16 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ( Ηρώων 1940 αρ.1 – Πύλη). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων κάδων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.
• Να διαθέτουν αυλή ή κήπο, για να τοποθετηθεί ο κάδος πάνω σε χώμα και όχι σε τσιμέντο.
• Να συνεργάζονται με τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι θα επισκέπτονται σε τακτική βάση τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για να εποπτεύουν την πορεία υλοποίησής του.