25 Ιούν 2024 20:55

ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ “Στοχευμένη συνάντηση με πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


H «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ–ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και φορέας υλοποίησης της Δράσης «Δικτύωση Τοπικών Φορέων», στο πλαίσιο της υλοποίησης με ιδία μέσα της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» πραγματοποίησε συνάντηση στο Δημαρχείο Φήκης του Δήμου Πύλης με θέμα: «Στοχευμένη συνάντηση με πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής».
Στη συνάντηση, που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτιστικοί σύλλογοι, Σύλλογοι Γυναικών, εταίροι της Α.Σ  «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και άλλοι κοινωνικοί φορείς της περιοχής.
Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών σε θέματα αξιοποίησης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής, στο πλαίσιο ενίσχυσης του υφιστάμενου περιβάλλοντος αναφορικά με την προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.
Οι συμμετέχοντες φορείς κατέθεσαν τις σχετικές προτάσεις τους και δεσμεύτηκαν να πραγματοποιούσουν σειρά συναντήσεων και με άλλους τοπικούς φορείς για την κατάθεση νέων απόψεων και την επίτευξη των στόχων της συνάντησης.