29 Φεβ 2024 00:03

“Πεζοδρομήσεις οδών στο δ.δ. Πύλης.”

tn_ypografi symvasisΣτα γραφεία του Δήμου Πύλης , υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Πεζοδρομήσεις οδών στο δ.δ. Πύλης (Β΄ φάση)», μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Κουφογάζου και του Νικολάου Κωτούλα ως νόμιμο εκπρόσωπο της Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΒΡΑΝΤΖΑΣ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 126.000,00 € με Φ.Π.Α.

<font size=”2″>Το παραπάνω έργο θα εκτελεστεί εντός προθεσμίας 12 ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή του παρόντος.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς όπως στην αγροτική και δημοτική οδοποιία, όσο και στις υποδομές της ύδρευσης, άρδρευσης και αποχέτευσης.

Ο Δήμος Πύλης εκτός από τα έργα βασικών υποδομών πραγματοποιεί και έργα ανάδειξης περιοχών και χώρων. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η αισθητική αναβάθμιση του Δήμου.