20 Ιούλ 2024 22:00
Ζιάκας Χρήστος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας&Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς, Αρμόδιος της Δ.Ε. Γόμφων

Οι αρμοδιότητες του κ. Ζιάκα αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω μονάδων:

Του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων

  • Τη διαχείριση ζώων συντροφιάς από τις αρμοδιότητες στον τομέα ζωϊκής παραγωγής του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.