22 Σεπ 2023 11:45
Παπαγεωργίου Θωμάς
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Παιδείας, Αρμόδιος της Δ.Ε. Πιαλείων

Οι αρμοδιότητες του κ. Παπαγεωργούν αφορούν

  • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών πολιτικών γάμων, αποφάσεων εγγραφής στα δημοτολόγια, αιτήματα πολιτογράφησης, ληξιαρχικών πράξεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων.
  • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
  • Υπηρεσίες Κ.Ε.Π.
  • Θέματα Παιδείας.
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.