23 Ιούν 2024 08:28
Κωστάκης Αθανάσιος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, Αρμόδιος της Δ.Ε. Πύλης

Οι αρμοδιότητες του κ. Κωστάκη αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
    της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι των Τμημάτων: Διοικητικού, Οικονομικού και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, και Υπουργικών Αποφάσεων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.