22 Σεπ 2023 10:09
Ούτρας Κωνσταντίνος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας - Αναπληρωτής του Δημάρχου, Αρμόδιος της Δ.Ε. Αιθήκων

Οι αρμοδιότητες του κ. Ούτρα αφορούν

  • Ζητήματα που άπτονται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου.
  • Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δημοτικών κτιρίων καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση τους.
  • Τη λήψη μέτρων αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών, όπου απαιτείται.
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.