14 Ιούν 2024 00:13
Μπακάλης Χρήστος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Άμισθος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Καθαριότητας&Ποιότητας Ζωής), Αρμόδιος της Δ.Ε. Πιαλείων

Οι αρμοδιότητες του κ. Μπακάλη αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω μονάδων:

Του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.