22 Σεπ 2023 12:08
Κατράνας Σταύρος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Άμισθος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής), Αρμόδιος της Δ.Ε. Γόμφων

Οι αρμοδιότητες του κ. Κατράνα αφορούν

  • Ζητήματα που άπτονται της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος του δήμου.
  • Ο έλεγχος του γραφείου κίνησης του δήμου.
  • Ο συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού.
  • Η συντήρηση του στόλου των μηχανημάτων στο σύνολό τους.
  • Η υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.