18 Απρ 2024 00:19
Καλιώρα Χαρά
ΠΡΟΣΩΠΟ / Άμισθη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας&Αλληλεγγύης

Οι αρμοδιότητες της κα. Καλιώρα αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω μονάδων: Tου Γραφείου  Μέριμνας και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

    Tου Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

    του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,  οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.