24 Ιούν 2024 04:33
Αγγέλης Σωτήριος
ΠΡΟΣΩΠΟ / Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης&Αθλητισμού

Οι αρμοδιότητες του κ.Αγγέλη αφορούν

  • Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω μονάδων: Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με εξαίρεση τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, και τις αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού, Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,

    οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.