Περιλήψεις διακήρυξης δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου και έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. Πύλης.