02 Μαρ 2024 09:40

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός, της Κοινότητας Παχτουρίου.