Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός, της Κοινότητας Παχτουρίου.