Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ Δήμου Πύλης.