Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πύρρας της Δ.Ε.Αιθήκων για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού