02 Μαρ 2024 09:29

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φήκης για εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού