27 Φεβ 2024 13:24

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης (Αριθμ. Πρωτ. 1103)