23 Φεβ 2024 02:48

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης.