26 Σεπ 2023 19:10

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης