24 Ιούν 2024 03:56

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης