05 Οκτ 2023 04:36

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα),στην Κοινότητα Γαρδικίου.