20 Ιούν 2024 14:11

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα),στην Κοινότητα Γαρδικίου.