06 Δεκ 2023 09:00

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα), της Κοινότητας Δροσοχωρίου.