Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.