29 Φεβ 2024 01:19

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Πύλης.