Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνος),στην Κοινότητα Ελάτης.