Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ του Δήμου Πύλης