ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Kατεβάστε τα αρχεία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 ΚΗΜΔΗΣ_signed
ΕΕΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ 2020_signed
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 ΚΗΜΔΗΣ_signed_1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ