ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ¨ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ

Κατεβάστε τα Αρχεία

 

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ_ΠΥΛΗ
2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ_ΠΥΛΗ
3.Τεύχος_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ_ΠΥΛΗ
4.ΤΕΥΔ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ_ΠΥΛΗ.pdf
4.ΤΕΥΔ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ_ΠΥΛΗ
5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ_ΠΥΛΗ