13 Ιούλ 2024 03:01

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ Δήμου Πύλης.