14 Ιούν 2024 00:37

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του ΓΕΛ & 1ου Γυμνασίου Πύλης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 12/05/2016
Αριθμ. πρωτ. 31

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης με την υπ΄αριθμ.11/13-05-2016 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του ΓΕΛ&1ου Γυμνασίου Πύλης για έξι (6) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Γυμνασίου Πύλης στις 13-06-2016 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης  προσφοράς).

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι διακήρυξης, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του 1ου Γυμνασίου Πύλης τηλ.2434022241 καθώς και στο τηλ. 2431351535 της Σχολικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από την Σχολική Επιτροπή από την 13η/05/2016 έως την 13η/06/2016.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΛΕΚΟΣ