16 Απρ 2024 13:57

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 6-9-2016
Αριθμ. Πρωτ.12533

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκποίηση των δημοτικών ακινήτων(αγροτεμάχια) που περιγράφεται παρακάτω:

Α)Αγροτεμάχιο με αριθμό 396 του αναδασμού 1986 Τ.Κ.Πηγής

Θέση ακινήτου:Τ.Κ.Πηγής

Εμβαδό:1.660,00 τ.μ.

Δήμος:Πύλης-Τ.Κ.Πηγής

Ορια:όπως προκύπτουν από τον πίνακα αναδασμού 1986 Τ.Κ.Πηγής

 

Β)Τμήμα Α αγροτεμαχίου με αριθμό 138 της διανομής Πηγής 1927

Θέση ακινήτου:Τ.Κ.Πηγής

Εμβαδό:8.639,03 τ.μ.

Δήμος:Πύλης-Τ.Κ.Πηγής

Όρια:(Α1,Α2….Α27,Α1)όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Ιωάννη Καρδαρά Αγρ.Τοπ.Μηχανικό.

 

Γ)Τμήμα Β αγροτεμάχιου με αριθμό 138 της διανομής Πηγής 1927

Θέση ακινήτου:Τ.Κ.Πηγής

Εμβαδό:3.395,84 τ.μ.

Δήμος:Πύλης-Τ.Κ.Πηγής

Όρια:(Β1,Β2….Β14,Β1)όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Ιωάννη Καρδαρά Αγρ.Τοπ.Μηχανικό.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19/9/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα στην Πύλη.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

Α)Αγροτεμάχιο με αριθμό 396 εμβαδού 1.660,00 τ.μ.: 7.470,00 ευρώ.

Β)Τμήμα Α αγροτεμαχίου με αριθμό 138 εμβαδού 8.639,03 τ.μ.: 41.899,30 ευρώ.  

Γ)Τμήμα Β αγροτεμάχιου με αριθμό 138  εμβαδού 3.395,84 τ.μ.: 16.469,82 ευρώ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο:

747,00 ευρώ για το αγροτεμάχιο με αριθμό 396 .

4.189,93 ευρώ για το αγροτεμάχιο με αριθμό 138(τμήμα Α).

1.646,98 ευρώ για το αγροτεμάχιο με αριθμό 138(τμήμα Β).

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ