24 Φεβ 2024 01:14

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Τ.Κ. Αγ.Βησσαρίωνα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά, 11-4-2016
Αριθμ. πρωτ. 4743

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Αγ.Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

 

ΘΕΣΗ: 1) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πλησίον γηπέδου 8Χ8 (εκτός αναδασμού),έκταση 600,00 τ.μ.

 2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 160Α έκταση 7,226 τ.μ.

3) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 306-έκταση 2,080 τ.μ.

4) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 359-έκταση 2,026 τ.μ.

5) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 656-έκταση 1,125 τ.μ.

 Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός

μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Aπριλίου του έτους 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη(Δημαρχείο).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

   -40,00 euro/στρ ετησίως

 Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ