24 Ιούν 2024 02:32

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για ενοικίαση δημοτικών χώρων & Λούνα Παρκ της εμποροπανήγυρης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                         Λυγαριά 7-8-2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.:-19657-

 

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικών χώρων και του Λούνα Παρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2012.”

                                                   Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων και του Λούνα Παρκ για την ετήσια εμποροπανήγυρη Πύλης για το έτος 2012, ως εξής:

Θέσεις διεξαγωγής:

 

1. Ο Δημοτικός χώρος όπισθεν του Δημαρχείου Πύλης για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, Λούνα Παρκ, κ.λ.π.

2. Οι οδοί Ηρώων 1940 και επί της Ερμού καθώς και το τμήμα της Ε.Ο.Τρικάλων – Αρτης για τοποθέτηση πάγκων και τραπεζοκαθισμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ορίζεται το ποσό:

ΘΕΣΗ 1     Σουβλατζίδικο – Ψητοπωλείο: 300,00 euro    

ΘΕΣΗ 6     Σουβλατζίδικο – Ψητοπωλείο: 300,00 euro

ΘΕΣΗ 2     Χαλβαδοπωλείο: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 3     Χαλβαδοπωλείο: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 5     Χαλβαδοπωλείο: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 4     Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 7     Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 8     Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 9     Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 10   Μικροπωλητή:20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 11   Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 12   Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 13   Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 14   Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

ΘΕΣΗ 15   Μικροπωλητή: 20,00 euro/τρέχον μέτρο

 

-Ορίζει για τη χρήση δημοτικού χώρου και λειτουργία καταστημάτων με τη μορφή κέντρου διασκέδασης την καταβολή ελαχίστου ποσού 150,00 euro κατά αποκοπή με σκοπό την καθαριότητα των γύρω χώρων.

-Για τους χώρους που βρίσκονται εκτός των ορίων της εμποροπανήγυρης, αλλά μη αριθμημένους ορίζεται το ποσό των 20,00 euro/τρέχον μέτρο.

-Για τους ελεύθερους χώρους (για καρότσια κ.λ.π.) ορίζεται το ποσό των 50,00 euro.

-Για τον χώρο (θέση εμβαδού 430,00 τ.μ. – πίσω από το Δημαρχείο) που προορίζεται για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ψυχαγωγικών παιγνίων η τιμή ορίζεται σαν πρώτη προσφορά σε 1.300,00 euro.

Τα διαμερίσματα του χώρου της εμποροπανήγυρης χαρακτηρίζονται με ένα αριθμό όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αναφέρονται και στην αριθμ. 112/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης καθώς και στην Αναλυτική Διακήρυξη την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το Δημοτικό Κατάστημα.

Το μίσθωμα καταβάλλεται από τους μισθωτές προκαταβολικά και σε ολόκληρο κατά την ημέρα της δημοπρασίας, με την έκδοση σχετικού διπλοτύπου είσπραξης.

Η διάρκεια της ενοικίασης ορίζεται μόνο για το χρόνο της τέλεσης της εμποροπανήγυρης δηλ. από 21-8-2012 μέχρι και 23-8-2012 και οι πλειοδότες δεν δύναται να παραμείνουν στους χώρους πέραν της πιο πάνω ημερομηνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ