ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
Πύλη: 16/01/2018
Αριθμ. Πρωτ:03

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης με την υπ΄αριθμ.01/16-01-2018 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ Πύλης για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του ΕΠΑΛ Πύλης στις 16-02-2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης  προσφοράς).

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι διακήρυξης, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του ΕΠΑΛ Πύλης στο τηλ.2434022540 καθώς και στο τηλ. 2434350310  της Σχολικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από την Σχολική Επιτροπή από την 17η/01/2018 έως την 16η/02/2018.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΛΕΚΟΣ