24 Ιούν 2024 03:11

“Περίληψη απόφασης 134/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 134/2011 απόφασή του,  καθόρισε το δικαίωμα χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς για τη ζύγιση παντός οχήματος αυτοκινήτου κ.λ.π. ανεξαρτήτως μικτού βάρους σε 1,50 €.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος