24 Φεβ 2024 15:04

“Περίληψη απόφασης 133/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 133/2011 απόφασή του,  καθόρισε το δικαίωμα βοσκής του Δήμου Πύλης, για το έτος 2011, ως εξής:

Για τους δημότες:

Για το όριο της μικρής κτηνοτροφίας:

Για τα μικρά ζώα 0,40 € το καθένα.

Για τα μεγάλα ζώα 1,00 € το καθένα.

Αυξάνοντας δε το δικαίωμα βοσκής για τους διατηρούντες ζώα, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος της μικρής κτηνοτροφίας ως εξής:

Για τα μικρά ζώα 0,60 €

Για τα μεγάλα ζώα 1,50 €

Για τους ετεροδημότες:

Οι ετεροδημότες με κεκτημένο δικαίωμα βοσκής θα καταβάλουν το διπλάσιο δικαίωμα βοσκής των δημοτών.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος