27 Φεβ 2024 11:15

“Περίληψη απόφασης 131/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 131/2011 απόφασή του,  επικαιροποίησε τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης και του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεράιδας και καθόρισε το τέλος από έσοδα νεκροταφείων, ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ

Τέλος χρήσης οστεοφυλακίου σε 10,00 € ετησίως.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

Τέλος ταφής 80,00 €

Τέλος εκταφής 80,00 €

Τέλος χρήσης οστεοφυλακίου 120,00 για 10 χρόνια.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος