29 Μάι 2024 17:42

“Περίληψη απόφασης 130/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 130/2011 απόφασή του,  καθόρισε το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πύλης, ως εξής:

5,00 €/τ.μ. ετησίως για τη χρησιμοποίηση πεζοδρομίου, οδών, πλατειών.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήματος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο.

10,00 €/τ.μ. ετησίως για το νέο διαμορφωμένο πεζόδρομο επί της οδού Ερμού καθώς και του χώρου του πεζοδρόμου έναντι του δημοτικού καταστήματος στη Δημοτική Ενότητα Πύλης.

Ο Δήμος Πύλης θα καθορίζει το χώρο που θα κάνει χρήση ο κάθε ενδιαφερόμενος ώστε να μην γίνεται κατάχρηση και να διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση των πεζών.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος