02 Οκτ 2023 20:58

“Περίληψη απόφασης 124/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 124/2011 απόφασή του,  καθόρισε το συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2011 και μέχρι τροποποίησης ή κατάργησης της απόφασης, ως εξής:

Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία σε ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1,00 €/τ.μ.).

Για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά ανά  τετραγωνικό μέτρο (1,30 €/τ.μ.).

Το τέλος επιβάλλεται και στα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, δεδομένου ότι στις περιοχές αυτές ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος