18 Απρ 2024 17:36

“Περίληψη αποφάσεων 9ης /2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Περίληψη αποφάσεων 9ης /2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης.

Η 9η /2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης έγινε στην Πύλη, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 1.00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου με παρόντα  και απόντα μέλη τα παρακάτω: Τόλιας Νικόλαος, Οικονόμου Λαμπρινή, Χαντζής Σωτήριος, Τζάνης Βησσαρίωνας,Μπόμπορας Παύλος, Παλλαντζάς Γεώργιος ,Δούλαλας  Κωνσταντίνος ,Καλαντζής Δημήτριος.

Εξετάσθηκαν 5 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποφάσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1ο  θέμα: «Χορήγηση ή  μη άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2014 , στο κατάστημα της κ. Πολυγένη Κερασίας, που βρίσκεται στην  Τ. Κ. Περτουλίου»». Για το θέμα η ΕΠΟΙΖΩ  ψήφισε ομόφωνα την χορήγηση  άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2014 , στο κατάστημα της κ. Πολυγένη Κερασίας, που βρίσκεται στην  Τ. Κ. Περτουλίου.

2ο θέμα: «Χορήγηση ή  μη άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για τα έτη 2014-2015-2016 , στο κατάστημα του κ. Νιαβή Χρήστου, που βρίσκεται στην  Τ. Κ. Νεραιδοχωρίου». Για το θέμα η ΕΠΟΙΖΩ  ψήφισε ομόφωνα την χορήγηση άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για τα έτη 2014-2015-2016 , στο κατάστημα του κ. Νιαβή Χρήστου, που βρίσκεται στην  Τ. Κ. Νεραιδοχωρίου.

3ο θέμα: «Χορήγηση ή  μη άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2014, στο κατάστημα της κ. Kallmi Veronika, που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Μουριάς». Για το θέμα η ΕΠΟΙΖΩ  ψήφισε ομόφωνα την χορήγηση άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2014 , στο κατάστημα της κ. Kallmi Veronika, που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Μουριάς.

4ο θέμα: «Χορήγηση ή  μη άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2014 , στο κατάστημα της κ. Καλαπανίδα Αικατερίνης, που βρίσκεται στην  Τ. Κ. Πύλης». Για το θέμα η ΕΠΟΙΖΩ  ψήφισε ομόφωνα την χορήγηση άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2014 , στο κατάστημα της κ. Καλαπανίδα Αικατερίνης, που βρίσκεται στην  Τ. Κ. Πύλης.

5ο θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος-Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ταβέρνα-ψησταριά)  της  Τ.Κ. Περτουλίου, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Γρατσάνη Γεωργία. Για το θέμα η ΕΠΟΙΖΩ  ψήφισε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος-Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ταβέρνα-ψησταριά)  της  Τ.Κ. Περτουλίου, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Γρατσάνη Γεωργία

Αποφάσεις για θέματα ημερήσιας διάταξης
1ο θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΠΟΙΖΩ:
Για το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα: η ΕΠΟΙΖΩ Εκλέγει αντιπρόεδρο τον κ. Παλλαντζά, (σύμβουλο μειοψηφίας) ο οποίος επί παρόντων  οκτώ (8) μελών της ΕΠΟΙΖΩ, συγκέντρωσε  οκτώ (8)  ψήφους.

2ο θέμα: Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.
Για το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα: η ανάκληση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Μουριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο

3ο θέμα:Ανάκληση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σταθόπουλο Γεώργιο.
Για το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα: η ανάκληση της άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Σταθόπουλο Γεώργιο.

4ο θέμα: Εξέταση του θέματος: «Καθορισμός χρήσεων γης  δημοτικής δασικής έκτασης στην Τ. Κ. Παραμέρου στην θέση «Καραούλια».
Για το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα: η ΕΠΟΙΖΩ εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, για την χρήση έκτασης,  συνολικού εμβαδού Ε=500τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ» της Τ.Κ. Παραμέρου   του Δήμου Πύλης και απεικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, κ. Μόκκα Άγγελο, για την εξυπηρέτηση και εγκατάσταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας.

5ο θέμα: Εξέταση της αριθμ. πρωτ. (εισερχομένου εγγράφου) 18486/17-9-2014 Αίτησης του  Σταμούλη Γεωργίου.
Για το θέμα ψηφίσθηκε ομόφωνα: η παραπομπή του θέματος προς το δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, επειδή η ΕΠΟΙΖΩ κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

 

 

Ο πρόεδρος
της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Τόλιας Νικόλαος