24 Ιούλ 2024 09:06

“Περίληψη αποφάσεων 2ης /2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

Στην  2η /2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που έγινε  στην Πύλη, την Πέμπτη 6 Μαρτίου του έτους 2014 και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με :

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαγκούτης Δημήτριος-Πρόεδρος

1.Κατσίβελος Βύρων

2.Σουφλιάς Ιωάννης

3. Θέος Φώτιος

3.Παναγιώτου Γεώργιος

4. Καλαμαράς Στέφανος

 

5. Μπουροκώστα Βάια

 

6.Αναγνώστου Βασίλειος

 

συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Για το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Πορδαλά Κωνσταντινιά» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Πορδαλά Κωνσταντινιά.

Για το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 23η /2013 Απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ για χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς και χορήγηση ή μη νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ), με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο» αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Α-Η ανάκληση της αριθμ. 23η /2013 Απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ για χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.

Β-Η χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ), με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπλατζή Θεόδωρο.

Για το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ψιλικά) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πηγής, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Τυφαρίκη Σωτηρία» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ψιλικά) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πηγής, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Τυφαρίκη Σωτηρία.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη  2013-2014-2015 στο κατάστημα του κ. Ζυγολίκα Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη  2013-2014-2015 στο κατάστημα του κ. Ζυγολίκα Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουριάς.

2.Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2014 στο κατάστημα της κ. Ντρισμπιώτη Ελισάβετ  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2014 στο κατάστημα της κ. Ντρισμπιώτη Ελισάβετ  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

3.Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 στο κατάστημα του κ. Καλόγηρου Θωμά  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για το έτος 2013 στο κατάστημα του κ. Καλόγηρου Θωμά  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

4.Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Παλαιό Χρήστο» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Παλαιό Χρήστο

5.Για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Τσιούτσια Ειρήνη» αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Τσιούτσια Ειρήνη.

6.Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση για τον ορισμό θέσεων Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2014»  αποφασίσθηκε ομόφωνα η ΕΠΟΙΖΩ να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο θετικά για τα θέσεις Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου, που τα Τοπικά Συμβούλια και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων πρότειναν με αποφάσεις τους.