20 Ιούν 2024 15:27

“Περίληψη αποφάσεων 1ης /2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

Η 1η /2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης. έγινε, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου του έτους 2014 και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου,  με παρόντα μέλη τους:

   
   
   
   
   
   

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1. Μαγκούτης Δημήτριος-Πρόεδρος

 

2. Καλαντζής Δημήτριος

 

3.Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

 

4. Θέος Φώτιος

 

5. Λάππας Δημήτριος 

 

 

Εξετάσθηκαν 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποφάσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

-Για το 1ο/2014 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ζαχαροπλαστείο)» στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Αντωνίου Ευθυμία» αποφασίσθηκε ομόφωνα: Η χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ζαχαροπλαστείο)» στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη καταστήματος την κ.  Αντωνίου Ευθυμία.

-Για το 2ο/2014 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (καφεκοπτείο -κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων)» στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη καταστήματος την κ.  Μίχου Γιαννούλα» αποφασίσθηκε ομόφωνα: Η χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (καφεκοπτείο -κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων)» στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη καταστήματος την κ.  Μίχου Γιαννούλα».

-Για το 3ο/2014 με θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (πρατήριο έτοιμου φαγητού και άρτου)» στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη καταστήματος την κ.  Μάτζιου Ελένη» αποφασίσθηκε ομόφωνα: Η χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (πρατήριο έτοιμου φαγητού και άρτου)» στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνη καταστήματος την κ.  Μάτζιου Ελένη.

Αποφάσεις για θέματα ημερήσιας διάταξης

Για το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα στην 4η/2014 Απόφαση, η σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων του έτους 2013.

Για το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα στην 5η/2014 Απόφαση,  η χορήγηση  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για το 2013 στο κατάστημα της κ. Περγαντή Φωτεινής  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

Για το 3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα στην 6η/2014 Απόφαση, η χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γόμφων, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Μαγκούτη Ευαγγελή

Για το 4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα στην 7η/2014 Απόφαση, η χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Γιαννακούλα Γεώργιο.

Για το 5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα στην 8η/2014 Απόφαση, η ΕΠΟΙΖΩ να εισηγηθεί  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης να μην προβεί σε παραιτέρω διοικητικές ενέργειες,  αφού ο κ. Τσιούλος Αργύριος συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και παρουσία της καθώς και του Αντιδημάρχου κ Καλαντζή Δημητρίου προέβη επί τόπου στην καθαίρεση της πρόχειρης περίφραξης του δημοτικού χώρο στη θέση Μαντένια της Τ.Κ. Ροπωτού.