23 Ιούλ 2024 01:29

Παράταση για τα Δελτία Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΚΕΠ Δήμου Πύλης ενημερώνει τους κατόχους με “Δελτία – Κουπόνια Μετακίνησης Ατόμων Με Αναπηρίες έτους 2007”, ότι έχει δοθεί παράταση ισχύος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για το έτος 2008, μέχρι την έκδοση της νέας κοινής Υπουργικής Απόφασης