28 Φεβ 2024 08:27

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Πύλης.