02 Μαρ 2024 08:25

“Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci του Δήμου Πύλης”

Ο Δήμος Πύλης σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με κωδικό αριθμό 2010-1-GR1-LEO02-042666 και τίτλο «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα συμμετέχουν εκτός των άλλων και οκτώ (8) αγρότες, στη Σικελία για δύο (2) εβδομάδες.

Καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αγρότες που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια της ροδιάς ή επιθυμούν να αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πύλης από 26-05-2011 μέχρι 01-06-2011.

Υπεύθυνοι υπάλληλοι: κ. Α. Σιαμπάνη & κ. Στ. Τσιάκας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2434-3-50125.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση από το Δήμο Πύλης
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου
  • Βεβαίωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2010 ή αντίγραφο δήλωσης Ε1 2010
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΟΓΑ (σε ισχύ)
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η επιλογή θα γίνει από το συνεργαζόμενο φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Πύλης

 

Κων/νος Δ. Κουφογάζος