«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».