06 Δεκ 2023 10:11

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».